top of page

PYTANIA DO ROZSUPŁYWANIA

Filozoficzna zabawa dla rodziny

Nasze karty powstały z myślą o rodzicach, którzy chcą ze swoimi dziećmi podjąć ciekawe tematy o filozoficznej naturze. Wzbogać swój czas z rodziną o kreatywne i krytyczne myślenie.

 

Nasze karty to świetna wspólna zabawa, która zachęca do podjęcia do ciekawych i ważnych rozmów o wilekich ideach, a zarazem wspomaga wyobraźnię, umiejętność wypowiadania się

i argumentowania.

 

Jak używać kart?

  • Wylosuj kartę i przeczytaj główne pytanie.

  • Odwróć  kartę, by odkrywać kolejne pytania.

  • Karty tak/nie/nie wiem zawierają pytania pomocnicze by kontynuować rozmowę głębiej.

  • Dociekaj dalej, używając pytań, które pojawiły podczas dyskusji.

  • Dodatkowa aktywność: Każda karta zawiera słowo, które znajduje się pod głównym pytaniem. Wybierz dwie przypadkowe karty i zastanów się co mają ze sobą wspólnego te dwie rzeczy, a także czym się różnią 
    (np. żaba i rakieta). Znajdź jak najwięcej skojarzeń i różnic między oba słowami.

 

Filozoficzna zabawa w klasie

Karty przydadzą się również dla wszystkich prowadzących dociekania filozoficzne i etyczne w szkole. Albo też dla tych, którzy chcą przerwać choć na chwilę szkolną rutynę odrobiną kreatywnego myślenia. Zasubskrybuj się, aby otrzymać kilka pomysłów jak można wykorzystać karty w szkole.

5.png
19.png
13.png
3.png
Pytania do rozsupłania 4 FINAL.png

?

?

+250
pytań
do rozsupływania

57
oryginalnych kart 
z pytaniami

6+
dla wszystkich
od 6 lat wzwyż


nieograniczona
liczba pomysłów

JUŻ WKRÓTCE!!!

Zajrzyj do środka

Zapisz się już teraz i otrzymaj
10 % zniżki przy zakupie kart

O autorze

Autorem kart jest Łukasz Krzywoń - magi­ster filo­zo­fii, absol­went Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go. Autor Filo­zo­fuj z dzieć­mi Tom 1 - Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą (2019), oraz redaktor i współautor Filozofuj z dziećmi Tom 2 - 100 pomysłów na filozoficzne dociekania z dziećmi (2021). Od 2004 r. miesz­ka w Irlan­dii, gdzie pra­cu­je z dzieć­mi i z mło­dzie­żą, pro­wa­dząc m.in. docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne w szko­łach. Spe­cja­li­sta od filo­zo­fii dla dzie­ci z The Phi­lo­so­phy Foun­da­tion w Lon­dy­nie i aktyw­ny czło­nek euro­pej­skie­go sto­wa­rzy­sze­nia SOPHIA, pro­mu­ją­ce­go filo­zo­fo­wa­nie z dzieć­mi w edukacji. Jest też członkiem zespołu redkacji Filozofuj!, magazynu popularyzującego filozofię, gdzie pisze w dziale filozofia dla dzieci. Na co dzień uczy o ochro­nie śro­do­wi­ska w szko­łach dla Gre­en-Scho­ols Ire­land i prowadzi swoją działalność edukacyjną - Creative Together. 

Swoimi cennymi komentarzami do pracy nad kartami przyczynili się Kinga Willim i Daniel Mccrea.

POLECAMY RÓWNIEŻ

Książka.jpg
bottom of page